Diensten

Taxeren is vakwerk
waarde is de kern van de economische vraagstukken inzake vastgoedontwikkeling en -bezit. De waarde van vastgoed kan op diverse manieren worden bepaald; de methode en de uitkomst zijn afhankelijk van de vraagstelling en het doel van de taxatie. Het is van belang om te weten welke methodiek bij welk doel aan de orde is, daarnaast moet er rekening worden gehouden met wet- en regelgeving, vraag- en aanbodontwikkelingen en andere waardebepalende factoren.

Beoordelen
van de eigendomssituatie, bestemming- en (her)ontwikkelingsmogelijkheden, milieuaspecten, vergelijkbaar aanbod en transacties vormen een vast onderdeel van onze taxaties. De waardebepaling wordt onderbouwd door een marktverkenning waarin de ontwikkeling in het betreffende gebied en recente transacties en aanbod zijn behandeld.

Waardebepaling
van een onroerende zaak is bijvoorbeeld benodigd bij:

VTA taxateurs & adviseurs levert een transparant product met toelichting over de gehanteerde werkwijze en waardebegrippen.